Project Description

Kreativní hraní
INOVATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ

Kreativní hraní – Inovativní metody vzdělávání
(6 x 45 minut)

V tomto projektovém dni se budeme věnovat jednoduchým psychofyzickým cvičením, která rozvíjejí apercepci, tělesnou představivost i empatii, a především jsou zábavná. Bez hravosti, která s sebou mimoděk nese i soustředění, zvídavost a radost, ustrneme u kopírování a nedostaneme se k tvůrčí aktivitě. Není důležité podávat výkony a plnit zadání, ale zažít opravdové zaujetí.

Prostřednictvím her a práce s tělem, budete poznávat sami sebe, ale i svoje okolí. Všichni jsme občas herci, ale někdy nedáváme prostor své kreativitě nebo nevnímáme své vlastní tělo. Přitom to, jak hrajeme svou „roli“, ovlivňuje i všechny okolo nás. Pokud se zaměříme na svůj herecký „výkon“, můžeme se zaměřit i na to, jak komunikujeme s ostatními.

Tělo je nástroj komunikace. Se světem nás nepropojují jenom slova. Tento projektový den znamená pro účastníkyzážitek a bezpečný výstup za hranice komfortní zóny. Je dynamický, zahrnuje mnoho aktivit a akcí, ale současně dává účastníkům prostor vše zažité a naučené vstřebat. Díky hereckým cvičením a improvizačním technikám si budou moct vyzkoušet vědomou práci s tělem.
Na úvod budou objevovat svoje tělo a jeho možnosti a snažit se ho hravou cestou a velice přirozeně rozpohybovat skrze lehkost, hravost a legraci, které jsou nezbytnými stavebními kameny pro zvolené aktivity.
V další části budou zjišťovat, jak mohou působit a co ze sebe mohou vyzařovat, aniž by řekli/y jediné slovo. Téma submisivity a dominance umožní vstoupit do prvních jednoduchých rolí a pozorovat, jak se tělo chová při změnách vnitřního nastavení. Začíná se od nejjednodušších úkonů, ve kterých účastníci nemusí být herci, aby je dobře a snadno zvládli. Zažijí elementární principy na úrovni akce–reakce, jakožto základním principu napříč všemi odlišnostmi.
Klíčovými technikami jsou herní situace, ve kterých se účastníci ocitají, a po nasbíraných zkušenostech je i sami vytvářejí. Díky tomu uplatní svoje vlastní nápady a strategie. Neexistuje kategorie dobře a špatně, jedná se o bezpečnou platformu pro to zažít něco nového, prožít něco starého. V bezprostřední situaci se budou moct autenticky projevit skrze hru a převést zkušenosti do svého běžného života. Tomu pomáhají i vhodně zařazené sebereflexe a reflexe.

Vychází se z přesvědčení:
• Tělo jako nástroj komunikace.
• Tělo mluví první.
• Tělo není jenom schránka.
• Tělo nikdy nemlčí.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

  • ze zdrojů školy určených pro PP
  • dotačních programů MŠMT
  • z rozpočtů ostatních resortů
  • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
  • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

Jednou z výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.

Cílová skupina
Žáci 5. – 9. tříd ZŠ

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktních.situací wellbeing soft.skills prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova emoční.inteligence pozitivní.myšlení

Hodinová dotace kurzu
6 vyučovacích hodin + přestávky

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 Žáci 5. – 9. tříd ZŠ
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 6 vyučovacích hodin + přestávky
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 6 300,- Kč
+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro žáky školy