Eva Jungmanová Dipl. Mgmt, MBA

Specializuji se na komunikační a sociální dovednosti, soft skills, emoční inteligenci, zvládání zátěžových situací, řešení konfliktů a jejich preventování prostřednictvím budování vztahů v dobách míru.
Ve své práci čerpám z aktuálních poznatků neurovědy, psychologie a sociologie, a v těchto oborech se soustavně vzdělávám.
Vystudovala jsem obor management a řízení lidských zdrojů, public relations a komunikaci a taneční pedagogiku. 25 let se věnuji pedagogické, lektorské a umělecké práci jak s dětmi, tak s dospělými. Od roku 2021 se na částečný úvazek věnuji školení pedagogů a žáků na ZŠ, kde se zaměřuji na témata komunikačních dovedností a soft skills, restorativní pedagogice a inovativním metodám vzdělávání.
Ve své soukromé praxi se zaměřuji na krizovou intervenci a pomáhám dětem a dospělým zvládat svoje strachy a úzkosti, bránit se šikaně, umět se prezentovat, nenásilně komunikovat, slovně se bránit, řešit konflikty, rozvíjet emoční inteligenci a zvyšovat svou psychickou odolnost.
V rámci vzdělávání, které jsem absolvovala proto, abych mohla pracovat jako lektor v projektu “Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití”, jsem absolvovala workshopy, které vedly norské expertky na restorativní přístup, Gundhil Solem, Mari Andrine Holen a Jenssen Bodil Houg z norské partnerské organizace Trygg Learing.
Díky tomuto vzdělání, jsem získala informace o fungování a praktickém aplikování restorativního přístupu v norském prostředí a snažím se zavádět tento přístup do českých škol, pedagogických sborů a tříd, kde jsem doposud realizovala 140 projektových dní.

linka
Eva Jungmanová Dipl. Mgmt., MBA

Vzdělání

 • 2012 – 2014

  Business institut – studium MBA – Public relations a komunikace

 • 1998 – 2002

  The Open University Business school – 2. stupeň MBA obor Management a řízení lidských zdrojů

 • 1998 – 2001

  Taneční konzervatoř Taneční centrum Praha obor Taneční pedagogika

 • 1993 – 1998

  Obchodní akademie

linka

Pracovní zkušenosti

 • 2021 - současnost

  Ministerstvo pro místní rozvoj – Lektorka aktivity zaměřené na posilování komunikačních kompetencí ve školách.
  Aristokraty hotely s. r. o. – Školitel, specialista interní komunikace, copywriter – sociální sítě

 • 2015

  Czech Tourism a Mag Consulting –Lektor soft skills pro pracovníky v cestovní ruchu a hotelnictví

 • 2014 – 2023

  EtikArt centrum osobního rozvoje – lektor soft skills a jednatel
  Centrum tance Harmonie – Zřizovatel, pedagog, choreograf a produkční, návrhářka kostýmů a dámských modelů osobní značky Salon EléDance.

 • 2012 – 2016

  Krajský úřad Karlovy Vary – kulturní komise Karlovarského kraje

 • 2011 – 2012

  Vzdělávací akademie bfz s. r. o. – lektorka kurzu v projektu “ZAČNI A VYTRVEJ”, výuka etikety, společenské a osobnostní výchovy pro rizikovou mládež do 18 let

 • 2009 – 2013

  Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově – pedagog estetické, osobnostní a taneční výchovy

 • 2007 – 2008

  ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary – pedagog tance/balet, současný tanec, pohybová výchova, step, akrobacie

 • 2000 – 2004

  Grandhotel PUPP Karlovy Vary – účetní

 • 1999 – 2000

  ZŠ a ZUŠ Šmeralova pedagog tance a baletu

 • 1998 – 2013

  Taneční škola Harmonie
  majitelka, pedagog – management, produkční práce, reklamní a grafické práce a návrhy, pedagogická a lektorská činnost, choreografická práce, návrhy kostýmů a dekorací

 • 1998 – 1999

  Akcent s. r. o. – galeristka, prodej obrazů a uměleckých děl

 • 1997 – 1998

  Cimex a. s. – galeristka, prodej obrazů a uměleckých děl

linka

Kurzy, další vzdělávání a zájmy

 • Základy vedení krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím – Linka bezpečí – (č. akreditace A2021/0050- SP/PC udělené MPSV ČR)

 • Norský přístup ke vzdělávání –Trygg learning (Safe learning) Norway & Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Efektivní a nenásilná komunikace – Trygg learning (Safe learning) Norway & Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Principy nezraňující komunikace – Člověk v tísni

 • Neurověda ve vzdělávání

 • Restorativní přístup v pedagogické praxi – Trygg learning (Safe learning) Norway & Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Práce s klientem v akutní krizi – Linka bezpečí – (č. akreditace A2017/0649- SP/PC udělené MPSV ČR)

 • Aplikace koučování nejen ve výchově dětí – Karel Vaněk, lic.oec.HSG, PCC

 • Základy koučování – Ing. Jiří Kunčar, PC

 • Emoční zvládání strachu – Lucie Kolaříková – Bouzková Dipl. Psych, kouč

 • Rétorika, komunikace, prezentace – Jan Přeučil

 • Prezentační schopnosti a dovednosti – Mgr. Jana Adámková, PhD.

 • Prezentační gramotnost – MgA. Magdalena Vokáčová

 • Prezentační dovednosti – PhDr. Tomáš Sedláček

 • Zvládání zátěžových situací – Jan Jílek

 • Obtížné komunikační situace – Mgr. Olga Lošťáková, M.A., DiS

 • Řešení konfliktů, taktiky a strategie – Mgr. Eva Marková

 • Podpora školní úspěšnosti rizikových skupin dětí a mládeže – NIDV

 • Sebevědomá a asertivní komunikace – Mgr. Eva Marková

 • Jak dovést dítě k tvorbě – NIPOS ARTAMA

 • Zdravá taneční výchova – NIPOS ARTAMA

 • Metodika stepu I, II – NIPOS ARTAMA

 • Průvodce v cestovním ruchu – Institut Obchodní Výchovy Plzeň

 • Od dětství jsem se věnovala tanci, moderní a sportovní gymnastice a 10 let jsem hrála v ZUŠ na klarinet