Project Description

Prezentační dovednosti – pro firmy a instituce

Chcete zlepšit prezentační dovednosti svého týmu?

🎙  Umění vystupovat na veřejnosti
🎙  Zbavit se strachu z veřejného projevu
🎙  Podávat informace jasně, poutavě, srozumitelně a působit důvěryhodně.

🎙  Připravit scénář vlastního mluveného projevu s cílem zaujmout a přesvědčit.

Praktický workshop je zaměřen na celkovou přípravu projevu od samotného dechového a hlasového rozcvičení, návrhu možností způsobu odstranění trémy, až po samotné vystoupení na veřejnosti.

Po absolvování kurzu by měli účastníci zvládnout i obtížné situace, které je během veřejného vystoupení mohou potkat. Součástí workshopu je také video trénink, který Vám poskytne zpětnou vazbu.


Objednejte si workshop

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Víte, že to, jak se cítíte, můžete sami ovlivnit,
ŽE SEBEDŮVĚRA JE DOVEDNOST, SE KTEROU SE NENARODÍTE, ALE DÁ SE NAUČIT?

Když poznáte sami sebe, začnete si více důvěřovat, lépe se cítit a začne se Vám dařit.


Co se naučíte a získáte?

👉 Jak přizpůsobit prezentaci publiku a formulovat hlavní sdělení

👉 Jak strukturovat prezentaci a vizualizovat myšlenky

👉 Jak vyprávět v prezentacích příběhy a zapojit publikum

👉 Jak se mentálně připravit a naladit na vystoupení a jak pracovat s hlasem

👉 Jak ovládat neverbální komunikaci a zvládat trému


Výuka probíhá formou interaktivních, zážitkových workshopů, kde se věnuji jak teoretickým, tak zejména praktickým cvičením a dbám na to, aby kurz byl zároveň příjemně stráveným časem. Řeší se případové studie a konkrétní situace, které vycházejí z potřeb účastníků kurzu.

🎁 NAVÍC Vám poskytnu emoční podporu, povzbuzení, návrh řešení Vaší situace a její možná východiska a bude Vás to bavit!

Lektor kurzu: Eva Jungmanová, Dipl.Mgmt., MBA

Pomáhám dětem a dospělým zvládat svoje strachy a úzkosti, bránit se šikaně, umět se prezentovat, nenásilně komunikovat, slovně se bránit, řešit konflikty a zvyšovat psychickou odolnost. Zaměřuji se na komunikační, prezentační a sociální dovednosti a osobní rozvoj.

ÚSPĚCH JE VOLBA!


Cena: na dotaz dle počtu účastníků
Délka: dle potřeb zadavatele
Kde: přímo u Vás ve firmě, škole, instituci
On-line forma: přes GoogleMeet, Messenger, Skype nebo MS Teams

Hodnocení kurzu účastníky – Reference


Chci objednat firemní workshop↓