Project Description

Umění sebevědomé a asertivní komunikace – pro firmy a instituce

 

Kurz je zaměřen na sebevědomou a férovou komunikaci. Prezentuje asertivitu jako komunikační styl, kterým se učíte, jak správně vystupovat v mezilidských vztazích, jak se rozhodovat sám za sebe a nést za to odpovědnost, jak zvládat každodenní stres, rozpoznat manipulaci a účinně se proti ní bránit. Důraz je kladen především na praktické dovednosti a schopnosti.

 


Objednejte si workshop

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Víte, že to, jak se cítíte, můžete sami ovlivnit,
ŽE SEBEDŮVĚRA JE DOVEDNOST, SE KTEROU SE NENARODÍTE, ALE DÁ SE NAUČIT?

Když poznáte sami sebe, začnete si více důvěřovat, lépe se cítit a začne se Vám dařit.


Asertivní jednání Vám pomůže:

✔️ vyrovnat se složitými situacemi, aniž by nás paralyzoval stres

✔️ rozhodovat se skutečně podle toho, co chceme

✔️ odvážit se odmítnout a odmítnutí umět formulovat

✔️ zvládnout vyjádřit své pocity a to, co chceme

✔️ být přirozený a jednat v souladu se sebou

✔️ dokázat akceptovat kritiku či odmítnutí

✔️ přijmout či vyjádřit kompliment

✔️ účinně podávat zpětnou vazbu

✔️ zvládnout umění naslouchat

Výuka probíhá formou interaktivních, zážitkových workshopů, kde se věnuji jak teoretickým, tak zejména praktickým cvičením a dbám na to, aby kurz byl zároveň příjemně stráveným časem. Řeší se případové studie a konkrétní situace, které vycházejí z potřeb účastníků kurzu.

🎁 NAVÍC Vám poskytnu emoční podporu, povzbuzení, návrh řešení Vaší situace a její možná východiska a bude Vás to bavit!

Lektor kurzu: Eva Jungmanová, Dipl.Mgmt., MBA

Pomáhám dětem a dospělým zvládat svoje strachy a úzkosti, bránit se šikaně, umět se prezentovat, nenásilně komunikovat, slovně se bránit, řešit konflikty a zvyšovat psychickou odolnost. Zaměřuji se na komunikační, prezentační a sociální dovednosti a osobní rozvoj.

ÚSPĚCH JE VOLBA!


Cena: na dotaz dle počtu účastníků
Délka: dle potřeb zadavatele
Kde: přímo u Vás ve firmě, škole, instituci
On-line forma: přes GoogleMeet, Messenger, Skype nebo MS Teams

Hodnocení kurzu účastníky – Reference


Chci objednat firemní workshop↓