Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová


Vystudovala magisterský obor sociální a kulturní antropologie a magisterský obor speciální pedagogika se zaměřením na diagnostiku a poradenství. Celý svůj profesní život se věnuje práci s dětmi a mládeží z různých socio-ekonomických poměrů. Má odborné zkušenosti s přímou prací s dětmi a jejich rodiči s potřebou podpory z důvodu odlišných životních a kulturních podmínek v sociální i vzdělávací oblasti. V současné době se na částečný úvazek věnuje koordinaci a metodické podpoře služeb určených dětem s potřebou podpory ve vzdělávání z výše uvedených důvodů. Na částečný úvazek se věnuje podpoře pedagogů, asistentů pedagoga a školních tříd zejména na druhém stupni základní školy v tématech nenásilné komunikace, spolupráce, restorativního přístupu ve vzdělávání aj. Ani během let působení v sociální a vzdělávací oblasti, v přímé i metodické práci, ji neopustilo přesvědčení, jak důležité je podporovat ty, kteří se nacházejí v náročných životních situacích, ve kterých si nedokáží pomoci sami. Vyrovnávání a podporu příležitostí těchto dětí považuje za jednu z nejzásadnějších úloh dnešní společnosti, přičemž školství, konkrétní přístup jednotlivých pedagogů a dalších zainteresovaných osob nevyjímaje, hraje klíčovou roli. Je ráda, že toho může být skrze nabízené vzdělávací programy součástí i na Vašich školách.

linka

Studium

 • Magisterský obor Sociální a kulturní antropologie, Západočeská univerzita

 • Magisterský obor Speciální pedagogika, Univerzita Karlova

linka

Praxe

 • Práce s dětmi a mládeží – zážitková pedagogika

 • Pracovnice v přímé práci s rodinami a dětmi

 • Koordinátorská a metodická podpora vzdělávacích služeb pro rodiny s dětmi ohrožené školním neúspěchem

 • Vedení workshopů pro asistenty pedagoga na téma sociální znevýhodnění ve vzdělávání

 • Odborný lektor v projektu Místo pro všechny, Agentura pro sociální začleňování, Ministerstvo pro místní rozvoj

   

linka

Kurzy a doplňující vzdělání

 • Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování. Akreditace MŠMT a MPSV.

 • Možnosti řešení situace žáka jako ohroženého dítěte. Multidisciplinární spolupráce. SOFA.

 • Karta KID. SOFA.

 • Efektivní a nenásilná komunikace. MMR.

 • Norský přístup ke vzdělávání. Trygg learning (Safe learning) Norway & MMR.

 • Restorativní přístup ve škole. Trygg learning (Safe learning) Norway & MMR.

 • Principy nezraňující komunikace ve škole. Vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT.

 • Komunikačně náročné situace ve škole. Vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT.

 • Konceptuální učení – příprava dětí se SVP na vstup do školy. Vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT.

 • Motivační rozhovory. Vzdělávací kurz akreditovaný MPSV.

 • Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny. Vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT.

 • Pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase. Vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT.