Project Description

Využití restorativního přístupu v pedagogické praxi
INOVATIVNÍ METODY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Využití restorativního přístupu v pedagogické praxi – INOVATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ
(8 x 45 minut)

V tomto kurzu si představíme restorativní přístup běžně využívaný v norském vzdělávacím systému, který klade důraz na bezpečné prostředí pro vzdělávání. Bezpečné prostředí eliminuje vznik konfliktních situací, podporuje jejich nenásilné řešení, vztahyvýrazně zvyšuje úspěšnost celého vzdělávacího procesu a schopnosti učit se. Má pozitivní přínos pro psychickou pohodu žáků i pedagogů. Bezpečné učení je nástroj, který stimuluje rozvoj empatie, spolupráce, sebeprosazení, sebekontroly a odpovědnosti.

Cílem je:

 • Osvojit si techniky restorativního přístupu a s jejich pomocí vytvářet a udržovat vztahy v třídním kolektivu a tím předcházet jejich vzniku.
 • Napravovat vztahy v třídním kolektivu bez uplatňování násilí.

Zaměříme se na:

 • Management třídy
 • Jak stanovit nenásilnou formou pravidla ve třídě
 • Tradiční x restorativní přístup ke konfliktům a trestným činům
 • Tradiční x restorativní autorita
 • Poslouchání na několika úrovních
 • Wellbeing
 • Restorativní pedagogika formuje učící a sociální dovednosti, stejně jako znalosti a praktické dovednosti s důrazem na vztahy a soudržnost komunity

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání již není podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z šablon OP JAK nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.
Změny akreditace https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/predpokladane-zmeny-v-akreditacich-vzdelavacich-programu-v
Novela zákona (platná od 1. 9. 2023) přinesla zúžení rozsahu akreditací vzdělávacích programů systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to tím způsobem, že nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání), kterou jsou pedagogové stále povinni absolvovat.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

 • ze zdrojů školy určených pro PP
 • dotačních programů MŠMT
 • z rozpočtů ostatních resortů
 • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
 • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

👉 Jednou z výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.
Učíme vždy v tandemu,
 tzn., že máme více času věnovat se Vašim dotazům a potřebám.

Cílová skupina
.1..a.2..stupeň Asistent.pedagoga ŠD

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktů wellbeing soft skills prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova

Hodinová dotace kurzu
8 vyučovacích hodin + pauzy

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 MŠ, ZŠ, Asistent pedagoga, ŠD
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 8 vyučovacích hodin + pauzy
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 25 900,- Kč
pro skupinu do 12 osob,
každá další osoba 600,- Kč

+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro školu