Project Description

Já ve skupině
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 3

Já ve skupině – Efektivní komunikace a řešení konfliktů 3
(4 x 45 minut)

Žáci se seznámí s komunikačními technikami a principy respektující komunikace, jejichž využití vede k řešení problému efektivním způsobem. Porozumí důvodům, proč je důležité komunikovat s okolím nezraňujícím způsobem. Věnovat se budeme principu aktivního naslouchání, které si žáci vyzkouší sami na sobě v simulovaných situacích.

Zaměříme se na:

 1. Porozumění vlastním potřebám a umění je sdělit
 2. Naslouchání potřebám druhých
 3. Pět způsobů řešení konfliktů

Cíl a kompetence:

 • Posílit pozitivní vztahy mezi spolužáky
 • Posílit svou sebe-hodnotu a své kompetence vedoucí k řešení konfliktů
 • Umět spolupracovat a usilovat o porozumění
 • Umět používat princip řešení konfliktů ve 3 krocích
 • Dokáží popsat 4 kroky Nenásilné komunikace

Konflikty jsou běžnou a nevyhnutelnou součástí našeho fungování ve skupině. Při hlubším pochopení teorie konfliktu v nich můžeme vidět užitečnou příležitost pro krok vpřed. Nezbytnou součástí práce s konfliktem je zdokonalování schopnosti chápat své vlastní potřeby, umění sdělit své potřeby srozumitelným způsobem ostatním a schopnost naslouchat potřebám ostatních. Ke správnému pochopení procesu poslouží i porozumění teorii jednotlivých strategií řešení konfliktů. Žáci budou tedy pracovat s tím, jaké strategie řešení konfliktů jednotlivec obvykle využívá a ve skupině si zvědomí, jak dané strategie v běžných situacích fungují. Blíže se pak budou věnovat konsensuální strategii, v rámci které se propojuje prosazování vlastních zájmů s nasloucháním potřebám druhých.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

 • ze zdrojů školy určených pro PP
 • dotačních programů MŠMT
 • z rozpočtů ostatních resortů
 • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
 • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

Jednou z výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.

Cílová skupina
Žáci 5. – 9. tříd

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktních.situací wellbeing soft.skills prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova emoční.inteligence pozitivní.myšlení

Hodinová dotace kurzu
4 vyučovací hodiny + přestávky

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 Žáci 5. – 9. tříd ZŠ
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 4 vyučovací hodiny + přestávky
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 5 300,- Kč/1 třída
+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro žáky školy