Project Description

Konflikty a já
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ SPORŮ 1

Konflikty a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1
(8 x 45 minut)

Kurz je zaměřen na komunikaci jako základní prostředek pro utváření vztahů, předávání informací a tím i utváření myšlenek, názorů a postojů člověka.
Cílem je dovést účastníky k uvědomění, že základem úspěchu v mezilidských vztazích je ochota/rozhodnutí domluvit se. Nástrojem k tomu, je pozitivní myšlení a z něho pramenící pozitivní komunikace, na které je postaven i koncept Nenásilné komunikace.
Skrze jednotlivé aktivity tento koncept představíme a dojde k jeho praktickému nácviku.
Na závěr se seznámíte s významem emocí v našem životě, včetně některých technik pro jejich zvládnutívyužití v životě.
Co dělají úspěšní lidé jinak? To se dozvíte právě na tomto kurzu.

Zaměříme se na 3 oblasti:

 1. Pozitivní myšlení a komunikaci
 2. Vlastní reakce na konfliktní situace
 3. Využití Nenásilné komunikace a na zvládání emocí

Cíl:

 • Seznámení s přínosem pozitivního myšlení a pozitivní komunikace a jaký má dopad na okolí a nás samotné
 • Připomenutí, co všechno můžeme ovlivnit a probudit touhu měnit
 • Seznámení s principy nenásilné komunikace jako prevence konfliktů
 • Pochopení, k čemu nám slouží emoce, jakou roli hrají v konfliktu a jak je využít a regulovat

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání již není podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z šablon OP JAK nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.
Změny akreditace https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/predpokladane-zmeny-v-akreditacich-vzdelavacich-programu-v
Novela zákona (platná od 1. 9. 2023) přinesla zúžení rozsahu akreditací vzdělávacích programů systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to tím způsobem, že nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání), kterou jsou pedagogové stále povinni absolvovat.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

 • ze zdrojů školy určených pro PP
 • dotačních programů MŠMT
 • z rozpočtů ostatních resortů
 • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
 • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

👉 Jednou z mnoha výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.
Učíme vždy v tandemu,
tzn., že máme více času věnovat se Vašim dotazům a potřebám.

Cílová skupina
.1..a.2..stupeň Asistent.pedagoga ŠD

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktních.situací wellbeing soft.skills prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova emoční.inteligence pozitivní.myšlení

Hodinová dotace kurzu
8 vyučovacích hodin + pauzy

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 MŠ, ZŠ, Asistent pedagoga, ŠD
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 8 vyučovacích hodin + pauzy
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 25 900,- Kč
pro skupinu do 12 osob,
každá další osoba 600,- Kč

+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro školu