Project Description

Konflikty a vztahy
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 2

Konflikty a vztahy, konflikty a skupina – Efektivní komunikace a řešení sporů 2
(8 x 45 minut)

Jestli bude konflikt ničivý, nebo bude přínosem, záleží na tom, jak se k němu postavíme.
V tomto kurzu:

  • se seznámíte s pěti základními strategiemi při řešení konfliktních situací a identifikujete své nejčastěji volené strategie
  • budete mít možnost osvojit si postupy a komunikační techniky, které vedou k dohodě a oboustranné spokojenostiať jde o komunikaci s žáky, rodiči či kolegy
  • získáte konkrétní tipy, jak reagovat na projevy agresivního či nevhodného chování

Cíl: Dovést účastníky k uvědomění, že většinu konfliktních situací lze řešit tak, aby na konci byl vztah s komunikačním partnerem lepší, než před konfliktem.

*
(Podmínkou pro účast na tomto kurzu je absolvování kurzu “Konflikty a já” nebo “Nenásilná komunikace ve škole”).

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Akreditace vzdělávacích programů
prohlubujícího vzdělávání již není podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů
, zejména z šablon OP JAK nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.
Změny akreditace https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/predpokladane-zmeny-v-akreditacich-vzdelavacich-programu-v
Novela zákona (platná od 1. 9. 2023) přinesla zúžení rozsahu akreditací vzdělávacích programů systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to tím způsobem, že nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání), kterou jsou pedagogové stále povinni absolvovat.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

  • ze zdrojů školy určených pro PP
  • dotačních programů MŠMT
  • z rozpočtů ostatních resortů
  • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
  • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

👉 Jednou z výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.
Učíme vždy v tandemu, tzn., že máme více času věnovat se Vašim dotazům a potřebám.

Cílová skupina
.1..a.2..stupeň Asistent.pedagoga ŠD

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktních.situací wellbeing soft.skills prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova

Hodinová dotace kurzu
8 vyučovacích hodin + pauzy

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 MŠ, ZŠ, Asistent pedagoga, ŠD
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 8 vyučovacích hodin + pauzy
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 25 900,- Kč
pro skupinu do 12 osob,
každá další osoba 600,- Kč

+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro školu