Project Description

Konflikty, pocity a já
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 1

Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace a řešení konfliktů 1
(4 x 45 minut)

Žáci se seznámí s tématem konfliktu prostřednictvím vnímání jejich emocí. Pro vyřešení konfliktu je potřeba umět své emoce nejen poznávat, ale i pracovat s nimi a využít je ke komunikaci, která vede k vyřešení situace.

CÍLE A KOMPETENCE
Žáci během projektového dne posilují pozitivní vztahy se spolužáky. Seznámí se s tématem konfliktu s cílem ho normalizovat. Je vytvořen takový prostor, který je bezpečný a žákům je tak umožněno vnímat své vlastní emoce a hledat spojitost mezi nimi a konfliktem. Cílem je posílit sebe-hodnotu žáků.

 • Žáci dokážou vysvětlit pojem konflikt, popsat, co ho způsobuje a vyjmenovat pozitiva konfliktu.
 • Dokážou popsat, s jakými konflikty a problémy se setkávají.
 • Dokážou vnímat rozdíl mezi příčinami a projevy konfliktu.
 • Chápou, že konflikt souvisí s emocemi, dokážou své emoce zachytit a pojmenovat.
 • Chápou, co v případě zaplavení emocí potřebují ne od druhého, ale sami od sebe.
 • Dokážou pojmenovat několik strategií, jak reagovat na konflikt.
 • Posilují se v reflexi a budují svůj smysl pro pozitivní průbojnost a zodpovědnost.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

 • ze zdrojů školy určených pro PP
 • dotačních programů MŠMT
 • z rozpočtů ostatních resortů
 • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
 • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

Jednou z výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.

Cílová skupina
Žáci 5. – 9. tříd ZŠ

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktních.situací wellbeing soft.skills prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova emoční.inteligence pozitivní.myšlení

Hodinová dotace kurzu
4 vyučovací hodiny + přestávky

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 Žáci 5. – 9. tříd ZŠ
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 4 vyučovací hodiny + přestávky
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 5 300,- Kč
+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro žáky školy