Project Description

Nenásilná komunikace ve škole

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ SPORŮ 

 

Nenásilná komunikace ve škole – EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ SPORŮ
„Pokud se Vám podaří používat nenásilnou komunikaci, promění se pohled na svět, ve kterém žijete“, Marshall Rosenberg (Co řeknete, změní váš svět).

(8 x 45 minut)

V tomto kurzu se zaměříme na hlubší poznání kontextu nenásilné komunikace a její praktické využití v praxi.

Cíl:
Prohloubit poznání a pochopení nenásilné komunikace nejen jako komunikační techniky, ale i cesty  k celkovému dlouhodobému zlepšení vztahů, komunikace s druhými a eliminaci náročných, konfliktních situací v osobním i pracovním životě s kolegy, žáky i rodiči.

Zaměříme se na:

 • „4P“ nenásilné komunikace
 • 3. pilíř – orientace na druhé
 • Posílení emoční gramotnosti a gramotnosti potřeb
 • Uvědomění si vlastní zodpovědnosti za emoce, potřeby, aj. a budování a posilování této zodpovědnosti u žáků
 • Zvládnutí agrese u druhého, její příčiny a deeskalace
 • Kulturu viny, trestu a odměn
 • Nácvik praktických dovedností nenásilným způsobem
 • Téma traumatu

* Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu “Konflikty a já” – Efektivní komunikace a řešení sporů 1.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání již není podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z šablon OP JAK nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.
Změny akreditace https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/predpokladane-zmeny-v-akreditacich-vzdelavacich-programu-v
Novela zákona (platná od 1. 9. 2023) přinesla zúžení rozsahu akreditací vzdělávacích programů systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to tím způsobem, že nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání), kterou jsou pedagogové stále povinni absolvovat.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

 • ze zdrojů školy určených pro PP
 • dotačních programů MŠMT
 • z rozpočtů ostatních resortů
 • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
 • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

👉 Jednou z výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.
Učíme vždy v tandemu, 
tzn., že máme více času věnovat se Vašim dotazům a potřebám.

Cílová skupina
.1..a.2..stupeň Asistent.pedagoga ŠD

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktních.situací wellbeing soft.skills prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova emoční.inteligence pozitivní.myšlení

Hodinová dotace kurzu
8 vyučovacích hodin + pauzy

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 MŠ, ZŠ, Asistent pedagoga, ŠD
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 8 vyučovacích hodin + pauzy
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 25 900,- Kč
pro skupinu do 12 osob,
každá další osoba 600,- Kč

+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro školu