Project Description

Respektující kolektiv
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 

Respektující kolektiv – Efektivní komunikace a řešení sporů 
(8 x 45 minut)

Základem respektujícího kolektivu je pozitivní, partnerská komunikace, která spoluutváří bezpečí pro každého jedince a podporuje vzájemnou spolupráci.

V tomto kurzu se pedagogové:

  • seznámí s týmovou dohodou a vyzkouší si vedení i účast při skupinové diskusi
  • zaměří se na využití principů a technik respektující komunikace pro vytváření pozitivní atmosféry a otevřené komunikační kultury
  • získají tipy, jak budovat otevřenou komunikaci
  • osvojí si základy Transakční analýzy, která velmi ilustrativně ukazuje, které chování ještě druhého respektuje a které již nikoliv
  • na závěr si na praktických příkladech vyzkouší využití popisné zpětné vazby jako dalšího komunikačního nástroje.

Cíl:
Dovést účastníky k uvědomění, jak skupina působí na jednotlivce a jak jednotlivec ovlivňuje skupinu.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Akreditace vzdělávacích programů
prohlubujícího vzdělávání již není podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů
, zejména z šablon OP JAK nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.
Změny akreditace https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/predpokladane-zmeny-v-akreditacich-vzdelavacich-programu-v
Novela zákona (platná od 1. 9. 2023) přinesla zúžení rozsahu akreditací vzdělávacích programů systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to tím způsobem, že nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání), kterou jsou pedagogové stále povinni absolvovat.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

  • ze zdrojů školy určených pro PP
  • dotačních programů MŠMT
  • z rozpočtů ostatních resortů
  • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
  • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

👉 Jednou z výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.
Učíme vždy v tandemu, 
tzn., že máme více času věnovat se Vašim dotazům a potřebám.

Cílová skupina
.1..a.2..stupeň Asistent.pedagoga ŠD

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktních.situací soft.skills wellbeing prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova spolupráce

Hodinová dotace kurzu
8 vyučovacích hodin + pauzy

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 MŠ, ZŠ, Asistent pedagoga, ŠD
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 8 vyučovacích hodin + pauzy
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 25 900,- Kč
pro skupinu do 12 osob,
každá další osoba 600,- Kč

+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro školu