Project Description

Restorativní kruhy
INOVATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ

Restorativní kruhy – Inovativní metody vzdělávání
(6 x 45 minut)

V tomto projektovém dni podpoříme vzájemnou komunikaci mezi žáky prostřednictvím techniky restorativních kruhů. Záměrem je mluvit spolu a současně si pozorně naslouchat, vzájemně se poznat a hledat, co máme společného spíše než to, co nás rozděluje.

Restorativní přístup ve školách je třeba budovat průběžně a kontinuálně. Díky práci v časech míru ve škole ubyde konfliktů a závažnějších situací. Zároveň, pokud tyto nastanou, aktéři mají připravenou restorativní odpověď.
V tomto projektovém dni žáci posilují sociální kompetence a vzájemné vztahy tak, aby byla základna jejich pyramidy co nejsilnější. V závěru projektového dne pracují s rozdíly mezi tradičními a restorativními odpověďmi na více či méně závažné situace.
V průběhu celého projektového dne jsou podtrhovány základní zásady a benefity práce v kruhu, a
to z toho důvodu, že se jedná o základní nástroj pro budování vztahů a soudružnosti skupiny.
Další využívanou metodou je Nenásilná komunikace, která je přímo vysvětlena v jedné z
aktivit a také se promítá do práce v průběhu celého projektového dne.

CÍLE A KOMPETENCE
Budovat vztahy ve třídě skrze metody restorativního přístupu a představit principy restorativních kruhů, které mohou žáci využívat nejen ve svých třídnických hodinách.

  • Žáci posilují vzájemné vztahy a celkové sociální klima třídy (vzájemné poznávání).
  • Seznámí se s konceptem restorativního přemýšlení o konfliktech.
  • Posilují si kompetence umět vyřešit konflikt.
  • Posilují vlastní sebe-hodnotu

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

  • ze zdrojů školy určených pro PP
  • dotačních programů MŠMT
  • z rozpočtů ostatních resortů
  • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
  • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

Jednou z výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.

Cílová skupina
Žáci 5. – 9. tříd ZŠ

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktních.situací wellbeing soft.skills prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova emoční.inteligence pozitivní.myšlení

Hodinová dotace kurzu
6 vyučovacích hodin + přestávky

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 Žáci 5. – 9. tříd ZŠ
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 6 vyučovacích hodin + přestávky
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 6 300,- Kč
+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro žáky školy