Project Description

Umím řešit problém
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 2

Umím řešit problém
(4 x 45 minut)

Žáci se seznámí s komunikačními technikami a principy, jejichž využití vede k řešení problému efektivním způsobem. Techniky si vyzkouší sami na sobě při řešení simulovaných problémů.

Konflikty jsou všudypřítomné a nevyhnutelné. Skutečnost, že nastávají a budou nastávat situace, ve který se potkají lidé (či skupiny) s různými zájmy, potřebami, požadavky nebo postoji neovlivníme, co však ovlivnit můžeme, je vnímání takových situací a jejich průběh. Lidé, kteří vnímají konfliktní situace jako zdroj nových řešení, prostor pro růst a změnu, vnímají konflikt jako pozitivní.

Projektový den je dramaturgicky koncipován od rozpoznávání a popisování konfliktních situací, pocitů, přes porovnávání rozdílů mezi fakty, domněnkami a potřebami až po konkrétní příklady konfliktních situací a jejich společné rozebírání.

Cílem je podpořit žáky v tom, aby byli schopni nabyté zkušenosti využívat, pokud se ocitnou v podobné situaci. Snahou je, aby aktivity byly co nejvíce přínosné, tedy aby byly z reálného života žáků.

CÍLE A KOMPETENCE
Cílem projektového dne je posílit vztahy mezi žáky a celkové sociální klima třídy, zároveň v oblasti konfliktů žákům nabídnout konkrétní demonstrativní příklady, jak je vyřešit. Žáci jsou též seznámeni s “nenásilnou komunikací” a posílí kompetenci umět vyřešit konflikt.

  • Učí se rozpoznávat své pocity.
  • Rozumí rozdílu mezi fakty, pocity a domněnkami.
  • Rozvíjí sebedůvěru, odpovědnost a své schopnosti.
  • Znají techniky a principy Nenásilné komunikace.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

  • ze zdrojů školy určených pro PP
  • dotačních programů MŠMT
  • z rozpočtů ostatních resortů
  • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
  • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

Jednou z výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.

Cílová skupina
Žáci 5. – 9- tříd ZŠ

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktních.situací wellbeing soft.skills prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova emoční.inteligence pozitivní.myšlení

Hodinová dotace kurzu
4 vyučovací hodiny + přestávky

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 žáci 5. – 9. tříd ZŠ
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 4 vyučovací hodiny + přestávky
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 5 300,- Kč
+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro žáky školy