Project Description

Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života
Interkulturní komunikace

Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života
(4 x 45 minut)

V tomto projektovém dni dostanou žáci skvělou příležitost porozumět, co znamená odlišnost a jinakost. Na vlastní kůži si prožitky odlišnosti a jinakosti v bezpečném prostředí třídy vyzkoušejí. Osvojí si zdánlivě složité termíny odlišnosti a jinakosti, a hlavně se naučí, že být “jiný” neznamená být horší!

CÍLE A KOMPETENCE

 • Žáci rozumí tomu, co znamená odlišnost a jinakost a naučí se, jak je mohou obohatit v každodenním životě.
 • Zapojují se do prožívání různorodých příběhů, které jim pomohou uvědomit si, že každý člověk je sice jiný, ale nikoliv horší než ostatní.
 • Žáci si uvědomují vlastní identitu a vlastní kulturní identitu.
 • Respektují skutečnost, že každý člověk pochází z nějakého společenského prostředí, které prostřednictvím norem ovlivňuje jeho chování.
 • Rozumí pojmům jako je předsudek a první dojem a dokážou je ve svém chování identifikovat.
 • Zvyšují svou citlivost vůči jinakosti, chápou ji jako obohacení života, učí se rozumět odlišnostem.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK. Zde konzultační linka MŠMT.

Veškeré kurzy z naší nabídky lze hradit také z následujících zdrojů platbou na fakturu.

 • ze zdrojů školy určených pro PP
 • dotačních programů MŠMT
 • z rozpočtů ostatních resortů
 • z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení (školské odbory atp.)
 • ostatní financování programů PRCH z krajského rozpočtu

Jednou z výhod tohoto kurzu je, že lektorky přijedou do Vaší školy a přizpůsobí se Vašim časovým možnostem. Vy připravíte pouze vhodnou místnost, kam se vejdou židle do kruhu a flipchart.

Cílová skupina
Žáci 5. – 9. tříd ZŠ

Zaměření kurzu
Komunikace výchova řešení.konfliktních.situací wellbeing soft.skills prevence.sociálně.patologických.jevů osobnostní.a.sociální.výchova emoční.inteligence pozitivní.myšlení

Hodinová dotace kurzu
4 vyučovací hodiny + přestávky

Vhodné i pro šablony
ANO

🧑🏻 Žáci 5. – 9. tříd ZŠ
🎓 Eva Jungmanová, Dipl. Mgmt., MBA
🎓 Mgr. et Mgr. Miroslava Haplová
📅 Dle domluvy

🕥 4 vyučovací hodiny + pauzy
📍 Na Vaší škole
✅ Vhodné pro šablony: Ano

Cena: 5 300,- Kč
+ doprava 10 Kč/km

Kontakt

Máte otázky? Nejste si jisti, zda právě pro Vás je kurz vhodný? Chcete kurz na míru?

📧 Pište nebo volejte📞604 323 306, Eva Jungmanová 

Objednat vzdělávání pro žáky školy