Tato stránka se ještě připravuje. Děkujeme za pochopení.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně nabídky vzdělávání pro žáky využijte, prosím, formulář dole na stránce, mail: info@etikart.cz nebo volejte: 604 323 306. 

Aktuální nabídka vzdělávání pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života

4 x 45 minut

V tomto projektovém dni dostanou žáci a žákyně skvělou příležitost porozumět, co znamená odlišnost a jinakost. A abychom je nenudili teorií, na vlastní kůži si prožitky odlišnosti a jinakosti v bezpečném prostředí třídy vyzkoušejí. Osvojí si zdánlivě složité termíny odlišnosti a jinakosti, a hlavně se naučí, že být “jiný” neznamená být horší!

 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1

4 x 45 minut

Žáci a žákyně se seznámí s tématem konfliktu prostřednictvím vnímání svých emocí. Pro vyřešení konfliktu je potřeba umět své emoce nejen poznávat, ale i pracovat s nimi a využít je ke komunikaci, která vede k vyřešení situace.


Umím řešit problém – Efektivní komunikace a řešení sporů 2

4 x 45 minut

Žáci a žákyně se seznámí s komunikačními technikami a principy, jejichž využití vede k řešení problému efektivním způsobem. Techniky si vyzkouší sami na sobě při řešení simulovaných problémů.


Já ve skupině – Efektivní komunikace a řešení sporů 3

4 x 45 minut

Žáci a žákyně se seznámí s principy respektující komunikace a porozumí důvodům, proč je důležité komunikovat s okolím nezraňujícím způsobem. Zaměříme se také na techniky a principy aktivního naslouchání, které si žáci vyzkouší sami na sobě v simulovaných situacích.

 

INOVATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ

Restorativní kruhy

6 x 45 minut

V tomto projektovém dni podpoříme vzájemnou komunikaci mezi žáky a žákyněmi prostřednictvím techniky restorativních kruhů. Zkusíme si podpořit bezpečnou komunikaci prostřednictvím strukturované cesty, jejímž záměrem je mluvit spolu a současně si pozorně naslouchat. Cílem je se vzájemně poznat a hledat, co máme společného spíše než to, co nás rozděluje.


Kreativní hraní s komunikací

6 x 45 minut

V tomto projektovém dni se budeme věnovat jednoduchým psychofyzickým cvičením, která rozvíjejí apercepci, tělesnou představivost i empatii, a především jsou zábavná. Bez hravosti, která s sebou mimoděk nese i soustředění, zvídavost a radost, ustrneme u kopírování a nedostaneme se k tvůrčí aktivitě. Není důležité podávat výkony a plnit zadání, ale zažít opravdové zaujetí.

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.